Waarom Asbestadvies

Zoals bij veel mensen bekend is, komt er een wet die een deel van het asbest gaat verbieden. Let op! Een deel, dus niet al het asbest hoeft verwijderd te worden.

Verzekeraars stellen echter steeds vaker eisen aan bedrijven omtrent asbest. Ook de brandweer stelt het op prijs wanneer het calamiteitenplan een overzicht bevat waarbij asbest staat aangegeven om de eventuele risico’s in te kunnen schatten. Tenslotte spelen de belangen van de eigenaar en gebruikers ook een rol.

Wanneer duidelijk is of/en op welke plek(ken) er asbest in de gebouwen bevindt, kunnen er preventieve maatregelen worden genomen zodat gevaarlijke situaties voorkomen kunnen worden.

foto

foto

Waarom een asbestinventarisatie


Heeft u een woning of bedrijfspand dat gebouwd is vóór 1994 en wilt u dit pand slopen, verbouwen of renoveren, dan bent u, voordat u met de werkzaamheden begint, wettelijk verplicht een asbestinventarisatie uit te laten voeren door een gecertificeerd en onafhankelijk bureau. Wanneer u een asbestinventarisatie laat opstellen door een gecertificeerd inventariseerder van Smeets-Professional, krijgt u een uitgebreid onafhankelijk adviesrapport in handen.